Открита процедура за финансиране на клъстерни дейности

На 12 декември 2016 г. Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ откри процедура за подбор на проектни предложения за „Развитие на клъстери в България“.

Целта на процедурата е предоставяне на финансова помощ за развитие на клъстери, коопериране и развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива, като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

Средствата ще бъдат използвани за покриване на част от оперативните разходи на клъстера. Ще спомогнат осигуряването на персонал, който да се занимава с администрацията, управлението и развитието на организацията. По процедурата ще бъде осигурено и нужното оборудване на този персонал, както и средства за придобиване на софтуерни системи, лицензи и ноу-хау. Предвижда се и подпомагане на дейностите по цялостното развитие на клъстера – консултантски услуги за навлизане на нови пазари и разработване на пазарни, инвестиционни и маркетингови стратегии.

Процедурата предвижда и покриване на разходите за изработването на различни рекламни и информационни материали, уеб сайтове, бази данни, както и подпомагане на други маркетингови дейности. Такива са участието и организирането на различни събития с цел популяризиране дейността на клъстера и привличане на нови членове. По план ще се подпомагат и представянето и участието на клъстера в изложения, конференции, обучения и други събития. Основната цел на това са обменът на опит и добри практики и създаването на партньорства, като част от цялостната стратегия за интернационализация на организацията.

Процедурата „Развитие на клъстери в България“ е изключителна възможност за развитие на Сдружението за знание-интензивно развитие. Получаване на подкрепа по тази процедура ще подпомогне по-ускореното и комплексно развитие на сдружението, по-качествено взаимодействие между бизнеса и висшето образование, привличане на членове извън границите на Република България, разработване на обща стратегия за развитие на Сдружението и знание-интензивните услуги в страната като цяло.

Можете да намерите пълната документация по процедурата тук.

Доставчикът на семантични уеб технологии – Identrics е златен спонсор на вторaта международна конференция CLIB 2016

Identrics бе официално представен за първи път на втората международна конференция „Компютърна Лингвистика в България 2016“.

Компанията е златен спонсор на тазгодишното издание и по този начин подкрепя  общата среща на водещи учени от България и чужбина в сфертата на компютърната лингвистика и обработката на естествени езици. Разказвайки за CLIB 2016, Деян Пейчев, CTO в Identrics, сподели своя ентусиазъм от срещата на чисто научни разработки и бизнес реалността:

a3d37f92-4fb4-4347-9253-1896d7f0443e„Участието на CLIB 2016 ни даде възможност да се запознаем с най-новите научни постижения на различни изследователски институти, което от своя страна ни зареди със свежи идеи и начини за приложение на иновациите във всичко, което правим.

От друга страна, колаборацията с Identrics дава досег до реалния бизнес и приложението им в реални бизнес процеси. Ние разполагаме с познания и опит с големи проекти. Поставихме основите на ценни партньорства, което позволява да се предоставят по-добри и по-бързи решения за бизнеса.“

Главният изпълнителен директор на Identrics Владимир Петков сподели технологиите, които са му направили най-голямо впечатление по време на конференцията – технология, която позволява да бъдат разпознати троловете в коментарите на медиите, технология, даваща тежест на най-интересните и стойностни мнения, така че да излизат най-отгоре в онлайн форумите и финално – алгоритъм, който с много високо качество разпознава цитатите в публикации на традиционните медии.

SeeNews въвежда нова платформа – one-stop-shop за интегрирани бизнес информационни решения за Югоизточна Европа

SeeNews, независим доставчик на бизнес новини и пазарни проучвания, въвежда нова платформа за интегрирани бизнес информационни решения за Югоизточна Европа.

Новата платформа www.SeeNews.com предоставя 360- градусов поглед върху Югоизточна Европа с интегрирания подход на портфолиото от услугите си, което включва: бизнес и икономически новини, интервюта и коментари, индустриални и секторни анализи,  доклади, профили на компании, мониторинг и анализ на традиционни медии и социални мрежи, годишни класации и проучвания, направени по индивидуални клиентски запитвания.

edbf0de3-54ea-418f-bae8-9a33b684a0cc„Практически не съществува друг уеб сайт за Югоизточна Европа, който да предлага пълния обхват от услуги и възможности, като интегрира различни типове информация в единна платформа за бизнес информационни решения.

Разполагаме с повече от 800 000 профили на компании, над 25 000 доклади, от години генерираме над 13 000 новини месечно. Това са цифри, които демонстрират капацитета ни, но и са сериозна заявка за бъдещето ни развитие”, коментира изпълнителният директор на SeeNews, г-н Илия Кръстев.

В новата платформа можеш да намериш достъпна, разбираема бизнес информация за 11 страни от Югоизточна Европа, а в случай, че информацията, от която имаш нужда не съществува в базата ни данни към настоящия момент, нашето дългогодишно know-how ни помага лесно и бързо да бъде създадена, така че да отговорим максимално на индивидуалните клиентски потребности. Като основен стратегически партньор на бизнеса ние сме длъжни да бъдем достатъчно гъвкави и способни да отговорим на всяка индивидуална необходимост,” каза още той.

Christmas Charity Bazaar предстои

СЗИР с радост се включва в тазгодишното издание на Благотворителния базар, организиран от компания A Data Pro. Събитието ще се проведе на 9-ти декември в три града – София, Пловдив и Велико Търново. Целта е чрез дарителство да се подпомогнат каузи, свързани с деца и образование. Самия избор на благотворителни инициативи и гласуването за тях може да следите в реално време във Facebook ивента, където и да заявите своето присъствие: https://www.facebook.com/events/229952347436138/?

На Christmas Charity Bazaar 2016 ще вземат участие и ще присъстват освен редица партньори и приятели на A Data Pro – СЗИР, ВТУ, SeeNews, Identrics, Media Monitor, Perceptica, Semantic Interactive като част от имената. Това създава отлична възможност за среща с вече текущи членове на клъстера, както и за приобщаването на нови такива.

Екипът на СЗИР ще направи три отделни презентации във всеки един от градовете – София, Пловдив и Велико Търново. По време на тях ще разкажем защо вярваме в клъстерния подход, какви са неговите предимства, какво свършихме за тези няколко месеца и какво предстои през 2017.

ВТУ ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ СЗИР

От днес Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ става член на Сдружението за знание интензивно развитие (СЗИР)!

Участието на Великотърновския университет в СЗИР е следствие от дългогодишното съвместно сътрудничесто между университета и компаниите, създали Сдружението и изрична покана за асоциирано членство, отправена от съучредителката на СЗИР „А Дейта Про“ ООД.

С вклюването на Великотърновския университет в сдружението, клъстерът прави първата значима стъпка за постигане на някои от основните си цели – подпомагане на образованието и обучението, свързани с информационни и комуникационни технологии. По този начин СЗИР осигурява и подкрепа на индустриалното развитие, образованието и развитието на секторите от ново поколение чрез разработване и прилагане на знание-интензивни решения, формиращи висока добавена стойност.

Приемането на ВТУ в СЗИР ще допринесе за подобряване на приноса на висшето образование към заетостта и растежа, както и неговата международна привлекателност, включително чрез създаването и подсилването на ефективни връзки между образованието, научните изследвания и иновациите – трите страни на „триъгълника на знанието“. Надеждите са, че това ще доведе до увеличаване на трансфера на технологии, иновации и развитие на научноизследователската и развойна дейност в България.

С подкрепата на ВТУ, клъстерът ще успее да достигне до студентите и да спомогне за изграждането на университетска култура, която подкрепя иновациите и предприемачеството, включително за създаване на бизнес умения.

С това СЗИР ще осигури и нужната подкрепа на прехода към партньорски иновации и съвместни лаборатории и изследвания за увеличени потоци от знание и нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Следващата стъпка е развитие на още по-силно и успешно стратегическо сътрудничество между бизнеса и висшето образование, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността, както на знание-интензивните услуги в България, така и на висшето образование. Прякото сътрудничество между един от водещите университети в страната и компании, представляващи цялата верига на доставките в сектор знание-интензивни услуги ще гарантира създаването на подготвени и качествени кадри за индустрията, амбициозни млади експерти, които владеят знания и умения необходими на бизнеса в реално време.

РАЗГОВОР С А ДЕЙТА ПРО – ДОСТАВЧИК НА информационни услуги (анализ на риска, медийни анализи, бази данни)

По какъв начин „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подпомага достъпа до материали, оборудване, нови технологии, човешки и финансови ресурси, пазари и други необходими за дейността на клъстера?

ВТУ и фирмите разработват магистърски програми, обучения и др. (медиа мониторинг, писане за уеб и т.н.). Имаме и стажантски програми, които предоставят допълнителна квалификация. Организация на съвместни обучения с международни браншови организации.

Компаниите споделят свои технологии – така например Медиа Монитор дават на преференциални цени платформата си за ползване на членове на клъстера.

А Дейта Про споделя своя персонал, особено по отношение на езиково покритие.

Какви канали за обмен на информация и комуникация и какви механизми за вземане на решения се прилагат за взаимодействие между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности?

Регулярни съвместни срещи, срещи за обмен на опит. Управителният съвет – устава.

Как структурата на клъстера, от гледна точка на специализация и ниво на участие на индивидуалните клъстерни членове обезпечава изпълнението на общи клъстерни дейности?

Верига на знанието и верига на доставките, триъгълник на знанието.

Организационната структура е свързана със сегментацията на знание-интензивната индустрия – направление свързано с научни изследвания и анализ на развитието на технологиите, направление свързано с развитието на финансови и счетоводни услуги, медиен монторинг, ПР и маркетинг услуги, бизнес информация …

Обхващаме всички гледни точки, обменяме опит от различни гледни точки на създаването и разпространението на знание, обменяме добри практики, споделяме клиенти (ъпсел), като сумарно нашият опит надвишава 50 години. Ако работим самостоятелно, ще ни трябва в пъти повече време да натрупаме достатъчно опит, за да предоставяме качествени и конкурентни продукти и услуги.

Обмен на материали – сектора на знание-интензивните услуги по дефиниция работи с данни и информация – за създаване на своите продукти и услуги, компаниите използват вече създадени данни и информация. Клъстерът подпомага сътрудничеството между компаниите, като създава платформа за обмен на информация. Най-малко, чрез клъстера компаниите много по-лесно могат да отправят запитвания за доставка на

Що се отнася до достъпа на човешки ресурси, Сдружението създаде няколко работни групи. Всяка от тях специализира в конкретен сегмент. Така например, имаме група, която следи развитието на информационни технологии.

Разговор със СииНюз – доставчик на информационни продукти (новини, анализи и бази данни)

По какъв начин „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подпомага достъпа до материали, оборудване, нови технологии, човешки и финансови ресурси, пазари и други необходими за дейността на клъстера?

Всички организации в клъстера са част от веригата на доставките – висше образование, доставчици на информация, доставчици на аналитични продукти и услуги, разработчици на технологии за обработване, конвертиране и визуализация на данни и информация, научни изследвания и разработки и консултантски услуги. Всяка от организациите дава своя принос – експертиза, информация, анализи, софтуер, човешки ресурси. Клъстерът беше създаден и с цел организация на между-фирмените отношения, свързани с разработване на съвместни научни и бизнес проекти, съвместно участие и изпълнение на договори по обществени поръчки, обхващане на по-широки географски и хоризонтални пазари. Обединяването на експертизата по веригата на доставките е от изключителна важност за членовете на клъстера. Това само по себе си предоставя достъп до разширени пазари, създават се възможности за участие в комплексни проекти, като всяка организация допринася със своя елемент от търсените услуги и доставки, което не би могло да се постигне успешно без наличието на организация за тясно сътрудничество.

Не по-маловажен е приносът и на Великотърновски университет. От една страна, бизнес и висше образование си сътрудничат във формулирането на стратегически и тактически цели за висшето образование, от втора – бизнеса предоставя възможност за стажове в реална среда на студенти, от трета – университетът генерира голям брой кадри за индустрията.

Какви канали за обмен на информация и комуникация и какви механизми за вземане на решения се прилагат за взаимодействие между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности?

Всеки член на клъстера има представител в общото събрание на Сдружението. На общо събрание се вземат решения.

Каналите за обмен на информация са определени на различни нива, в зависимост от същината и спецификата на комуникацията.

За управленски и стратегически въпроси информацията се разпространява чрез имейл, общ фолдър в онлайн хранилище, достъпен с потребителски профил. Становищата се събират от Управителя на клъстера на хартиен и електронен носител, като се поддържа стриктна система за документиране на входящи и изходящи документи. Решенията се взимат на срещи, като е допустимо членове да участват и онлайн, ако нямат възможност да присъстват лично.

Предложения, въпроси и политики, свързани с конкретни сегменти от индустрията се отправят към създадени временни и постоянни работни групи (ИТ, обработване и събиране на данни, анализи, консултации и др.)

Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до основни пазари на национално ниво?

Основният офис на клъстера е в гр. Велико Търново. Разположението беше избрано по редица критерии, сред които – близост до по-големите градове, в които индустрията се развива или има потенциал за развитие, и в които са разположени голям брой настоящи и бъдещи клиенти на знание-интензивни услуги, тук е разположен и Великотърновски университет, което е ключово за добрата организация на оперативната и стратегическата дейност на клъстера по отношение развитие на качествени човешки ресурси и капитал.

Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до международни пазари?

Тъй като икономическия сектор, в които оперира клъстера и неговите членове не е свързан с производства на материали или оборудване, както и с физически доставки на продукти или услуги на място, локацията на клъстера по отношение на достъпа до външни пазари е свързана с добра комуникационна инфраструктура, с каквато страната като цяло може да се похвали.

Как структурата на клъстера, от гледна точка на специализация и ниво на участие на индивидуалните клъстерни членове обезпечава изпълнението на общи клъстерни дейности?

Клъстера е създаден с плоска организационна структура – Управител и Общо събрание. Всеки член на клъстера има представител и равноправен глас при вземане на решения.

Създадената административна и управленска структура създава условията и платформата и изпълнява клъстерните дейности. За по-добра организация и изпълнение на дейностите са създадени експертни работни групи. Те подпомагат експертно вземането на решения на тактическо и стратегическо ниво.

От друга страна, близкото сътрудничество и познаването на дейността на всички компании в обединението подпомага достъпа до нови пазари – такива, развити от други членове не клъстера, участие в правителствени и над-национални търгове, верижни и кръстосани продажби, които са от ползва за всички заинтересовани страни. Като цяло, с клъстера постигаме затваряне на цикъла на продажбите.

Структурата на управление и координация на клъстера е съобразена със спецификата на дейността на клъстера и взаимовръзките между отделните клъстерни членове?

Структурата е плоска, управлението на организацията е прозрачно. Съвместните дейности на членовете се координират на две основни нива – общо събрание или работна група.

Така например, в посока утвърждаване на сектора като двигател на икономиката, организациите разработват и публикуват проучвания, анализи и насоки за развитие, организират, провеждат и участват в събития за представяне на сектора и възможностите за развитие, както и необходимите стъпки за тяхното постигане.

Работата с висшето образование е свързана със задълбочен анализ на несъответствието между теоретичната подготовка и реално нужните знания и умения (вкл. на ниво търсени езици за програмиране, степен на финансова, филологическа, икономическа и др. подготовка), предоставяне на възможности за стажове, разработване и съгласуване на обучителни курсове или цели програми (магистърски). Дейността по посока подпомагане на образованието се извършва от временни и постоянна работни групи и се съгласува на ниво Общо събрание. Така се покриват нуждите на всеки сегмент, като едновременно се защитават интересите на всички заинтересовани страни. За да гарантираме допълнително това, в работните групи включваме задължително представители на бизнеса и на образованието.

Друг подходящ пример е разработването и трансфера на технологични решения. Организациите в рамките на клъстера споделят знание за налични технологии и иновации, които могат да бъдат внедрени за оптимизация, подобряване или обогатяване на създаваните продукти и услуги. Технологичните компании от своя страна подпомагат представителите на другите елементи от веригата при концептуализацията на стратегии за технологично развитие.

Могат да бъдат посочени и редица други примери за прозрачност и наличие на обща стратегия. Такива са например проучванията на възможности за разработване на съвместни проекти, включително по клъстерни програми (Cosme, ОПИК) и програми за разработване на иновативни образователни и обучителни инициативи (по програма Erasmus+).

Айдентрикс се представи на ежегодното изложение на световните издатели

Горди сме да съобщим, че Айдентрикс присъства на световното издателско изложение за 2016 – едно от най-знаковите събития за цялата индустрия.

Дългогодишната страст на екипа на Айдентрикс заедно със сериозния им опит в медийните и технологични среди им помага да разработят оптимални решения за всяка стъпка от жизнения цикъл на създаване на съдържание: от най-съвременна система за управление на съдържанието (CMS) до автоматично категоризиране на съдържанието, препокръки и наименоване на познат обект (NER).

Еднo от най-търсените им решения е автоматизираната журналистика, чрез която може да се създават хиляди новини или доклади по определени теми много по-бързо, по-евтино и с по-малко грешки, отколкото човек би могъл.

Разгръщането на продукта беше подкрепено от силните страни на холдинга А Дейта Про, към който Айдентрикс принадлежи. А Дейта Про е глобална компания с екип от 350+ анализатори на данни, които говорят 40+ езика и притежават ценни познания за широк набор от държави, региони и индустрии.

Издателите могат да разчитат на екипа от анализатори на А Дейта Про да изберат точните уеб източници, докато редакторите съставят най-подходящите шаблони, а софтуерните инженери създават системи за събиране на данни и алгоритми за генериране на съдържание. В допълнение могат автоматично да се категоризират и маркират данните, така че директно софтуерът на Айдентрикс да разпознава имената на фирми, географски обекти, и т.н.

Като поддръжници на устойчивото развитие и растеж на бизнеса чрез иновации, за Айдентрикс беше интересно и полезно да се срещне със съмишленици от бранша и да обсъди възможностите за сътрудничество на изложението в Лондон.

РАЗГОВОР С РАЙНА ГРИГОРОВА, УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗНАНИЕ ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ (ЧАСТ 2)

Ако още не сте имали възможност да прочетете първа част, може да го направите тук: http://bit.ly/2hjib54


Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до основни пазари на национално ниво?

Град Велико Търново беше избран като стратегическа локация на клъстера със следните аргументи:

 • Там е разположен Великотърновски Университет. Непосредствената близост до него е от изключителна важност за качественото сътрудничество и постигане на част от най-важните цели на клъстера – подобряване на качеството на висшето образование и осигуряване на качествена работна сила в дългосрочен план.
 • Велико Търново се намира в центъра на страната и позволява най-бърз достъп до големи бизнес центрове – Варна, Бургас, Пловдив, София.

Географското положение на клъстера осигурява ли териториална близост до международни пазари?

Достъпът до международни пазари, в случая на знание-интензивните услуги, е свързан с добра интернет връзка и в редки случаи – възможност за пътуване в чужбина. В този смисъл, достъпът до пазари се осигурява чрез непрекъсваема и бърза интернет връзка.

Как структурата на клъстера, от гледна точка на специализация и ниво на участие на индивидуалните членове обезпечава изпълнението на общите клъстерни дейности?

Клъстера е създаден от представители на всеки елемент от веригата на доставките:

 • Човешки ресурс – генерира се от Великотърновски университет (и разбира се други университети, с които ВТУ си сътрудничи); управлява се и се развива от бизнес организациите;
 • Технологичен ресурс – Айдентрикс е представител на софтуерните разработчици. Основната дейност на компанията е научни изследвания и разработки на семантични технологии и изкуствен интелект;
 • Създаване на съдържание – СииНюз е водеща новинарска агенция в Югоизточна Европа;
 • Обработване на информация – А Дейта Про покрива широк спектър от информационни услуги, вкл. създаване и обработване на бази данни, конвертиране и структуриране на информация, услуги свързани с анализ на риска и съответствието, медийни анализи и мн. др. Медиа монитор се концентрира върху медиен мониторинг и медийни анализи;
 • Консултантски услуги – Интелдей Солушънс предоставя комуникационни, ПР и стратегически консултации. Семантик Интерактив от своя страна се развива в две основни направления – консултации за разработване на инвестиционни и научно изследователски проекти с грантово финансиране и провеждане на научни изследвания, свързани с разработване на методи, технологии и подходи за извличане на знание;
 • Агенция Протос пък покрива елементът създаване на знание и издателски дейности.

Сдружението за знание-интензивно развитие беше създадено с цел да създаде възможност и инструменти на организации от сектора да си сътрудничат и развиват, като едновременно с това помогнат развитието на националната икономика като цяло. За се постигне това, беше създадена съответна организационна структура, която прозрачно и обективно да провежда общите клъстерни дейности и подпомага постигане на поставените цели.

Ние вярваме, че простата и ясна структура са най-добрия гарант за прозрачност, обективност и скорост при вземането на решения и провеждането на политики.

Структурата на управление и координация на клъстера е съобразена със спецификата на дейността на клъстера и взаимовръзките между отделните клъстерни членове?

За да се гарантира защита на интересите на всяка група заинтересовани страни, при създаването на клъстера членовете взеха решение, че е справедливо всеки от тях да бъде равноправен с право на глас. Административно, клъстера се управлява от Общо събрание и Управител.

Начина на управление и координация може да бъде илюстриран с пример:

Общото събрание на клъстера получи предложение за разработване на обучителен курс по писане за уеб. Вносителят на предложението предостави и предварителна програма за обучението вкл. покривани теми, практически занятия, продължителност, език. Членовете на общото събрание от своя страна предоставиха предложението за обсъждане от експерти в организацията, която представляват. От своя страна, управителят предостави предложението за обсъждане и в работната група, ангажирана с работата с висшето образование.

В срок от 7 дни всяка организация, член на клъстера предостави становищата си на управителя, който от своя страна ги представи на работната група. Работната група обработи предложенията и становищата и излезе с общо предложение, което до най-голяма степен покрива очакванията и вижданията на членовете.

Седем дни след като информацията беше предоставена на работната група беше организирана среща между общото събрание и работната група, на която беше взето решение за формата, продължителността, лекторите, езика и сроковете за провеждане на пилотни обучения.

За целите на разписване на стратегии, политики, организация на събития, провеждане на проучвания, в клъстера бяха създадени работни групи в няколко основни направления:

 • Проучвания, анализи, планиране и организация разработване на софтуерни технологии за индустрията;
 • Пазарни проучвания, създаване на съвместни информационни продукти и услуги;
 • Проучвания, анализи, стратегически развитие на сектора на знание-интензивните консултантски услуги;
 • Стратегическо развитие и сътрудничество с висшето образование;

В работните групи са включени опитни експерти, предложени от ръководителите на членовете на клъстера.

Разговор с Райна Григорова, Управител на Сдружение за знание интензивно развитие (Част 1)

RaynaGrigorova

Как „СЗИР“ подпомага достъпа до материали, оборудване, нови технологии, човешки и финансови ресурси, пазари и други необходими за дейността на клъстера?

Проучвания и анализи на членове на Сдружението показват, че страната ни има огромен, но недостатъчно развит потенциал за предоставяне на информационни услуги с висока добавена стойност на международните пазари.

За да бъдем конкурентни на развитите икономики, обаче, трябва да преодолеем някои предизвикателства като ниска производителност на труда, слабо развитие и внедряване на иновации, ниски нива на автоматизация на производството (по отношение на знание интензивните услуги).

Самостоятелно компаниите в индустрията, мажоритарна част от които са МСП, трудно биха могли да осигурят всички необходими ресурси за постигане на високи нива на автоматизация и оптимизация на производството. Обединяване на усилията на компании от веригата на доставки на знание-интензивни услуги е подход, с който едновременно се обединяват финансовите и експертните ресурси на компанията и се създават възможности за споделяне на пазари.

По отношение на обединение на финансови ресурси, компаниите от сектора, обединени в клъстер ще имат общ интерес в инвестиции в комплексни технологии и доставки, необходими на играчите. Такива инвестиции биха могли да бъдат инвестиции в разработване на иновации за събиране и обработване на данни (платформи за обработване и визуализация на информация, CRM, ERP и други системи, семантични технологии, изкуствен интелект и др.), инвестиции в данни, знание и информация (напр. бази данни, глобални или регионални пазарни проучвания, комплексни маркетингови изследвания и консултации).

Quintuplet_clusterЧрез присъствието на вертикално свързани пазари и предоставянето на услуги, до голяма степен свързани помежду си, членовете на клъстера ще могат да споделят разходите за придобиване на активи (нематериални – софтуери, бази данни, проучвания и анализи), които всеки използва самостоятелно, а често и с различни цели. За да бъдат достъпни до всеки член, материалите е най-подходящо да бъдат съхранявани на общо оборудване. Споделяне на разходите за закупуване на сървъри и тяхната поддръжка в дейта центрове или наем на клауд пространство ще сведе разходите на всеки член на клъстера за оборудване и поддръжка няколкократно.

Една от целите на „СЗИР“ е споделяне на знание, провеждане на съвместни проучвания и научни изследвания с цел внедряване на иновативни технологии за модернизация, автоматизация, оптимизация и подобряване качеството на разработваните продукти и услуги. До голяма степен знание интензивните услуги са свързани с креативните индустрии – създаване на съдържание, анализ на съдържание и извличане на ново знание от него, разработване на медийни, комуникационни, маркетингови стратегии, консултантски услуги, разработване на иновативни софтуерни технологии и др. Членове на клъстера са представители на всички сегменти от веригата на доставките, а за да се гарантира стратегическо развитие на сектора в страната и качествена синергия между бизнес и висшето образование, член на клъстера е и водещо висше учебно заведение (Великотърновски университет).

В клъстера членуват софтуерни компании, които провеждат изследвания и разработват иновативни и научно-доказано ефективни технологии за извличане, обработване и дори предикативен анализ на данни. Работейки в тясно сътрудничество с потребителите на тези технологии, софтуерните компании бързо и лесно идентифицират пазарни ниши и пазари с голям потенциал. От друга страна, информационните доставчици и консултантите имат пряк достъп до новите технологии, при това на преференциални цени. От своя страна, висшето образование работи в тясно сътрудничество с водещи компании в индустрията в посока модернизация на образователни програми, подготовка и организация на обучителни курсове и стажантски програми, чрез които студентите се подготвят за работа в съвременната бизнес среда.

Обединявайки усилията си и формирайки обща стратегия за развитие на индустрията, членовете на клъстера имат възможност да споделят пазарите си, използвайки редица пазарни механизми, включително верижни продажби и кръстосани продажби. Допълнително, членовете на сдружението взаимно се подпомагат в идентифицирането и участието в обществени поръчки или други възможности за предоставяне на комплексни и дългосрочни услуги. Нееднократно членовете на клъстера се са обединявали и предоставяли съвместно предложение за изпълнение на услуги свързани с разработване на софтуер, захранване с данни, обработване и анализ на данните и предоставяне на консултантки услуги за оптимизация на стратегии, политики и процеси.

Не на последно място, обединението подпомага и споделянето на ноу-хау и експертиза. Интензивното сътрудничество между членовете на клъстера ще подпомогне обмена на персонал и експертиза, като при нужда от временен ресурс с определени умения, членовете ще имат достъп до огромна база от хора, разполагащи със знания и умения в целия спектър на знание интензивните услуги.


Какви канали за обмен на информация и комуникация и какви механизми за вземане на решения се прилагат за взаимодействие между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности?

В зависимост от съдържанието на информацията използваме формални и неформални канали за комуникация. Когато обменяме информация, свързана с взимане на общи решения за клъстера, използваме изцяло формални и документирани канали за комуникация:

 • Към институции и заинтересовани страни – официални писма и документирани срещи;
 • Към медии – информационни бюлетини, интервюта, прес конференции;
 • Към специализирана аудитория – медии, включително социални мрежи, срещи, конференции, семинари;
 • Обсъждане и приемане на клъстерни решения, стратегии и политики – на оперативно ниво, на етап обсъждане комуникацията и обмена на информация се извършват чрез електронна поща и срещи. За целта е създадена обща мейлинг група, като кореспонденцията задължително се изпраща до всички членове на клъстера. В допълнение, административното тяло на клъстера създаде и поддържа общ фолдър с информация, документи и предложения на виртуален сървър;
 • Обмен на идеи, възможности за съвместен бизнес, инвестиции и инициативи се комуникират в различен формат, в зависимост от конкретиката на предложението. Обикновено се изпращат до общото събрание, което предоставя информацията на заинтересованите страни;
 • Вземане на решения, приемане на стратегии, утвърждаване на документи, отчети, бюджети и други – среща на общо събрание или съответен орган. В случай, че съответен представител на член на клъстера няма възможност да присъства физически, той получава документацията с поща, а участва в обсъждания виртуално с конферентни разговори.

Механизмите за вземане на решения са ясно разписани в Устава на сдружението. Всеки член на клъстера има право да бъде представляван в Общото събрание и има право на един глас. Решенията се взимат с мнозинство.

Процедурата за вземане на клъстерни решения е следната. След получаване на предложение, то се изпраща до всички членове на общото събрание. В зависимост от сложността и спецификата на предложението, членовете на общото събрание предоставят своите мнения, препоръки, становища на Управителя, който обобщава становищата. Обобщената информация се предоставя обратно на всички членове на общото събрание, както и на лицето, представило предложението. В най-кратък срок общото събрание се събира и взема решение за предложението – приема или не, приема с някои промени. Така взетото решение се изпраща до всички членове на клъстера и, в случай, че е от стратегическа, административна или финансова значимост – се публикува на интернет страницата на клъстера.

Информация за непосредствени бизнес възможности (обществени поръчки или запитвания от клиенти) се обменя между реално заинтересовани членове на клъстера. Използват се електронна поща, срещи.

Следва продължение…