Начало

Какво правим?

Вярваме в създаването и подсилването на ефективните връзки между организациите от сектора на знание-интензивни услуги.

Подкрепяме индустриалното развитие, образованието и развитието на секторите от ново поколение чрез разработване и прилагане на знание-интензивни решения, формиращи висока добавена стойност.