Събития

За всички нас в клъстер „СИЗР“ създаването и развитието на ефективни връзки между организациите от сектора на знание-интензивни услуги е първи признак за успех. За да подпомогнем популяризирането на клъстерния подход, с който едновременно се обединяват финансовите и експертни ресурси на компаниите и се създават възможности за споделяне на пазари, ние непрекъснато търсим нови канали за представяне, срещи, споделяне на опит и приобщаване на нови членове.

Тази година взехме участие в 9 събития, като се надяваме догодина да удвоим, утроим и защо не учетворим тази цифра: