Пресконференция „Представяне на клъстер СЗИР“

Пресконференция „Представяне на клъстер СЗИР“ се проведе, за да даде публичност на новосъздадения клъстер и по този начин да привлече допълнителни членове.