Презентация на „СЗИР“ във Велико Търново по време на Christmas Charity Bazaar

Великотърновския университет е дългогодишен партньор на част от компаниите-членове на СЗИР. Като такъв, той съумява да предложи адекватно обучение на своите студенти и да ги подготви за условията и изискванията на съвременния бизнес. Именно тук по време на тазгодишния Christmas Charity Bazaar, който се проведе с благотворителна цел едноврменно в три града – София, Пловдив и Велико Търново – ние намерихме още едно подходящо място да представим идеята за СЗИР и да се срещнем с потенциални членове и млади хора, които искат да се развиват в България.