Представяне на „СЗИР“ на The Annual Investment Summit “Deals & Dealmakers“

1о-та годишна инвестиционна среща на високо равнище: Deals и Dealmakers в София се фокусира върху най-новите сделки на местния пазар, а също така се фокусира върху това, което се случва в по-голям, регионален мащаб.

СЗИР се представи с рекламни материали и банери и с лични срещи, които предоставиха възможност на участниците на събитието да се запознаят с целите на сдружението и ползите от членството в него.

Снимки от представянето на събитието: