Презентация на „СЗИР“ в София по време на Christmas Charity Bazaar