Презентация на „СЗИР“ в Пловдив по време на Christmas Charity Bazaar