Присъединете се

Членството в Клъстер „Сдружение за знание и интензивно развитие“ предоставя възможност за фирми, образователни институции и други организации да се ангажират и да катализират промени и развой чрез редица проекти и дейности. Членството в клъстера увеличава партньорското взаимодействие, конкурентоспособността и експортния потенциал на субектите от сектора на знание-интензивни услуги.

Членски внос

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС
За пълноправни членове  180
За  асоциирани членове  0

Имате въпроси относно видовете членство? Желаете да обсъдим вашето включване в повече детайли? Ще се радваме да ни потърсите.

Можете да ни намерите на info@kida.bg