РАЗГОВОР С А ДЕЙТА ПРО – ДОСТАВЧИК НА информационни услуги (анализ на риска, медийни анализи, бази данни)

По какъв начин „Сдружение за знание-интензивно развитие“ подпомага достъпа до материали, оборудване, нови технологии, човешки и финансови ресурси, пазари и други необходими за дейността на клъстера?

ВТУ и фирмите разработват магистърски програми, обучения и др. (медиа мониторинг, писане за уеб и т.н.). Имаме и стажантски програми, които предоставят допълнителна квалификация. Организация на съвместни обучения с международни браншови организации.

Компаниите споделят свои технологии – така например Медиа Монитор дават на преференциални цени платформата си за ползване на членове на клъстера.

А Дейта Про споделя своя персонал, особено по отношение на езиково покритие.

Какви канали за обмен на информация и комуникация и какви механизми за вземане на решения се прилагат за взаимодействие между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности?

Регулярни съвместни срещи, срещи за обмен на опит. Управителният съвет – устава.

Как структурата на клъстера, от гледна точка на специализация и ниво на участие на индивидуалните клъстерни членове обезпечава изпълнението на общи клъстерни дейности?

Верига на знанието и верига на доставките, триъгълник на знанието.

Организационната структура е свързана със сегментацията на знание-интензивната индустрия – направление свързано с научни изследвания и анализ на развитието на технологиите, направление свързано с развитието на финансови и счетоводни услуги, медиен монторинг, ПР и маркетинг услуги, бизнес информация …

Обхващаме всички гледни точки, обменяме опит от различни гледни точки на създаването и разпространението на знание, обменяме добри практики, споделяме клиенти (ъпсел), като сумарно нашият опит надвишава 50 години. Ако работим самостоятелно, ще ни трябва в пъти повече време да натрупаме достатъчно опит, за да предоставяме качествени и конкурентни продукти и услуги.

Обмен на материали – сектора на знание-интензивните услуги по дефиниция работи с данни и информация – за създаване на своите продукти и услуги, компаниите използват вече създадени данни и информация. Клъстерът подпомага сътрудничеството между компаниите, като създава платформа за обмен на информация. Най-малко, чрез клъстера компаниите много по-лесно могат да отправят запитвания за доставка на

Що се отнася до достъпа на човешки ресурси, Сдружението създаде няколко работни групи. Всяка от тях специализира в конкретен сегмент. Така например, имаме група, която следи развитието на информационни технологии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *