Открита процедура за финансиране на клъстерни дейности

На 12 декември 2016 г. Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ откри процедура за подбор на проектни предложения за „Развитие на клъстери в България“.

Целта на процедурата е предоставяне на финансова помощ за развитие на клъстери, коопериране и развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива, като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

Средствата ще бъдат използвани за покриване на част от оперативните разходи на клъстера. Ще спомогнат осигуряването на персонал, който да се занимава с администрацията, управлението и развитието на организацията. По процедурата ще бъде осигурено и нужното оборудване на този персонал, както и средства за придобиване на софтуерни системи, лицензи и ноу-хау. Предвижда се и подпомагане на дейностите по цялостното развитие на клъстера – консултантски услуги за навлизане на нови пазари и разработване на пазарни, инвестиционни и маркетингови стратегии.

Процедурата предвижда и покриване на разходите за изработването на различни рекламни и информационни материали, уеб сайтове, бази данни, както и подпомагане на други маркетингови дейности. Такива са участието и организирането на различни събития с цел популяризиране дейността на клъстера и привличане на нови членове. По план ще се подпомагат и представянето и участието на клъстера в изложения, конференции, обучения и други събития. Основната цел на това са обменът на опит и добри практики и създаването на партньорства, като част от цялостната стратегия за интернационализация на организацията.

Процедурата „Развитие на клъстери в България“ е изключителна възможност за развитие на Сдружението за знание-интензивно развитие. Получаване на подкрепа по тази процедура ще подпомогне по-ускореното и комплексно развитие на сдружението, по-качествено взаимодействие между бизнеса и висшето образование, привличане на членове извън границите на Република България, разработване на обща стратегия за развитие на Сдружението и знание-интензивните услуги в страната като цяло.

Можете да намерите пълната документация по процедурата тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *