ОБЯВА: Програмист, управление на бази данни

„Сдружение за знание-интензивно развитие“ е организация с нестопанска цел, която обединява дейността на редица организации в сектора на знание-интензивните услуги. Дейността на сдружението е насочена към насърчаване прилагането на клъстерния подход като средство за увеличаване на конкурентоспособността и повишаване възможностите за партньорски иновации, съвместни лаборатории и изследвания, създавайки нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Във връзка с разрастване на дейността и изпълнение на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, финансиранпо оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0006-C01, в момента търсим:


Програмист, управление на бази данни – 8 часа работен ден


С основни отговорности:

– Създаване и поддържане на регистри от типове източници и необходимите от тях данни, създаване на план за последователността на обработката

– Дефиниране на структура на основната база и на механизмите за извличане на резултати от нея, позволяваща постигането на оптимална скорост

 – Анализ на съхраняваните данни, както и на възможните подобрения и оптимизации в архитектурата на базите данни, честотата на агрегирането, с оглед оптимизиране на процеса по агрегиране, запис и представяне на данните

– Създаване на алгоритми, чрез които да се проследяват промени в съхраняваните данни с цел наблюдение на изменения в наблюдаваните източници, разработване на различни приложения

– Демонстриране работата на системата в операционна среда и получаване на обратна връзка от потенциални потребители

– Разработка и внедряване на механизми, процеси и практики, с цел оптимизация на базите данни и управлението им

Място на работа: гр. Велико Търново

Свободни позиции: 1 бр.

Задължителни минимални изисквания:

– Най-малко две години опит в разработване на скриптове / алгоритми за извличане и/или управление на бази от данни

Допълнителни изисквания:

Висше образование в областта на Математиката, Информатиката, Компютърните Науки ще се счита за предимство

2+ години опит програмиране на Python ще се счита за сериозно предимство

Познания по SQL, Scrapy, Django / Flask, Elasticsearch, ETL фреъймуърк като Airflow са предимство

Какво предлагаме:

– Работа в млад и динамичен екип

– Корпоративно обучение

– Възможности за лично и професионално израстване

– Отлично възнаграждение


Кандидатите следва да представят:

– Автобиография и доказателства за професионален опит и висше образование (ако е приложимо).

Начин на кандидатстване: Кандидатите следва да подадат своите кандидатури през следния линк: https://www.jobs.bg/job/5363858  или по имейл на адрес info@kida.bg.

Срок за кандидатстване: 24.07.2020

www.eufunds.bg

Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *