ОБЯВА: Програмист, извличане данни

„Сдружение за знание-интензивно развитие“ е организация с нестопанска цел, която обединява дейността на редица организации в сектора на знание-интензивните услуги. Дейността на сдружението е насочена към насърчаване прилагането на клъстерния подход като средство за увеличаване на конкурентоспособността и повишаване възможностите за партньорски иновации, съвместни лаборатории и изследвания, създавайки нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Във връзка с разрастване на дейността и изпълнение на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, финансиранпо оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0006-C01, в момента търсим:


Програмист, извличане на данни – 8 ч. работен ден


С основни отговорности:

– Работи по предоставен план за последователна обработка на идентифицирани източници на информация

– Извършва промени в плана, идентифицира нови източници и/или съдейства на програмиста по управление на бази данни

– Извършва детайлен технически анализ на публикуваната и/или генерирана информация, в това число и на механизмите за създаването, публикуването и достъпването

– Прави оценка на съдържанието и какви атрибути и метаданни от него подлежат на извличане чрез машинен способ

– Използва предоставената му работна среда за събиране на данни от онлайн източници с цел изготвяне на специализирани скриптове/мини-програми/ за извличане на съответните данни

– Определя честотата на събираемост и използване на скрипта

– Следи за грешки в процеса на събиране и съхранение на данните, включително посредством технически средства, и извършва необходимите корекции и актуализации на скриптовете

Място на работа: гр. Велико Търново

Свободни позиции: 2 бр.

Задължителни минимални изисквания:

– Висше образование  – Математика, Информатика, Компютърни науки (или еквивалент) ИЛИ най-малко две години опит в разработване на скриптове и алгоритми за извличане на данни или обработка на големи информационни масиви (включително от неструктурирани данни)

Допълнителни изисквания:

– 2+ години опит програмиране на Python ще се счита за сериозно предимство

– Познания по SQL, Scrapy, Django / Flask, Elasticsearch, ETL фреъймуърк като Airflow са предимство

Какво предлагаме:

– Работа в млад и динамичен екип

– Корпоративно обучение

– Възможности за лично и професионално израстване

– Отлично възнаграждение


Кандидатите следва да представят:

– Автобиография и доказателства за висше образование и/или професионален опит

Начин на кандидатстване: Кандидатите следва да подадат своите кандидатури през следния линк: https://www.jobs.bg/job/5363856 или по имейл на адрес info@kida.bg.

Срок за кандидатстване: 24.07.2020

www.eufunds.bg

Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *