ВТУ ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ СЗИР

От днес Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ става член на Сдружението за знание интензивно развитие (СЗИР)!

Участието на Великотърновския университет в СЗИР е следствие от дългогодишното съвместно сътрудничесто между университета и компаниите, създали Сдружението и изрична покана за асоциирано членство, отправена от съучредителката на СЗИР „А Дейта Про“ ООД.

С вклюването на Великотърновския университет в сдружението, клъстерът прави първата значима стъпка за постигане на някои от основните си цели – подпомагане на образованието и обучението, свързани с информационни и комуникационни технологии. По този начин СЗИР осигурява и подкрепа на индустриалното развитие, образованието и развитието на секторите от ново поколение чрез разработване и прилагане на знание-интензивни решения, формиращи висока добавена стойност.

Приемането на ВТУ в СЗИР ще допринесе за подобряване на приноса на висшето образование към заетостта и растежа, както и неговата международна привлекателност, включително чрез създаването и подсилването на ефективни връзки между образованието, научните изследвания и иновациите – трите страни на „триъгълника на знанието“. Надеждите са, че това ще доведе до увеличаване на трансфера на технологии, иновации и развитие на научноизследователската и развойна дейност в България.

С подкрепата на ВТУ, клъстерът ще успее да достигне до студентите и да спомогне за изграждането на университетска култура, която подкрепя иновациите и предприемачеството, включително за създаване на бизнес умения.

С това СЗИР ще осигури и нужната подкрепа на прехода към партньорски иновации и съвместни лаборатории и изследвания за увеличени потоци от знание и нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Следващата стъпка е развитие на още по-силно и успешно стратегическо сътрудничество между бизнеса и висшето образование, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността, както на знание-интензивните услуги в България, така и на висшето образование. Прякото сътрудничество между един от водещите университети в страната и компании, представляващи цялата верига на доставките в сектор знание-интензивни услуги ще гарантира създаването на подготвени и качествени кадри за индустрията, амбициозни млади експерти, които владеят знания и умения необходими на бизнеса в реално време.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *